Χρονολόγηση και Ολυμπιάδες
Εμείς χρονολογούμε χρησιμοποιώντας ως βάση την γέννηση του Ιησού Χρίστου ("Σωτήριον έτος 2000", ήτοι 2000 χρόνια από Χριστού γεννήσεως) οι Ρωμαίοι χρονολογούσαν από κτίσεως Ρώμης, δηλαδή από το 754 π.Χ. (το 753 π.Χ. ήταν το έτος 1 για τους Ρωμαίους). Τι έκαναν όμως οι Αθηναίοι;

Αρχικώς οι Αθηναίοι χρονολογούσαν επι τη βάσει του καταλόγου των επωνύμων Αρχόντων. Οι Σπαρτιάτες βάσει των ονομάτων των Εφόρων, και άλλοι αλλαχού άλλως. Επειδή ακριβώς η χρονολόγηση με αυτόν τον τρόπο δεν ήταν κοινή για όλους, χρειαζόταν ένα σύστημα που θα ικανοποιούσε όλους τους Έλληνες, το οποίο θα αποδέχονταν όλοι ανεξαιρέτως ανεξαρτήτως των τοπικών τους συνηθειών. Έτσι καθιερώθηκε από τα μέσα του 3ου αιώνα προ Χριστού η χρονολογία κατά Ολυμπιάδες. Το πρώτο έτος της πρώτης Ολυμπιάδας (Ι,1) συμπίπτει με το έτος 776 π.Χ.

Για την μετατροπή της χρονολογίας των Ολυμπιάδων σε χρονολογία που βασίζεται στην γέννηση του Χριστού και τανάπαλιν δείτε το ακόλουθο παράδειγμα:

Ως έτος της ναυμαχίας της Σαλαμίνας παρεδόθη η 75,1 Ολυμπιάδα. Αυτό σημαίνει ότι η ναυμαχία συνέβη κατά το πρώτο έτος της 75ης Ολυμπιάδας. Ότι επομένως είχαν παρέλθει 74 πλήρεις Ολυμπιάδες και το 1 έτος της 75ης. Πρέπει επομένως να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό 74x4=296, και να του προσθέσουμε και το 1 έτος της επόμενης (75ης Ολυμπιάδας), δηλαδή 297 και τον αριθμό αυτό να τον αφαιρέσουμε από τον αριθμό 777 (αφού, όπως είπαμε, το πρώτο έτος της πρώτης Ολυμπιάδας συμπίπτει με το 776 π.Χ.) επομένως 777-297=480 π.Χ.

Αν τώρα δοθεί αντιθέτως η χρονολογία της ναυμαχίας της Σαλαμίνας και ζητηθεί η αναγωγή της στην χρονολογία των Ολυμπιάδων θα πρέπει να αφαιρέσουμε τον αριθμό 480 από το 777 (777-480=297) και να διαιρέσουμε το υπόλοιπο 297 δια του 4 (297:4= 74 και υπόλοιπο 1) δηλαδή έχουμε 74 πλήρεις τετραετίες (Ολυμπιάδες) και με το ένα έτος που περισσέυει φτάνουμε στην 75,1 Ολυμπιάδα.

Τί καλά που δεν χρειάζεται να χρονολογούμε έτσι πια, παρά μόνο για ιστορικούς λόγους…

 

Ν.Βασιλάκος

11 Ιουλίου 396 π.χ.
Αρχαίο ημερολόγιο & αγώνες
Επαθλα, βραβεία
Χρονολόγιο αγωνισμάτων
Ιστορική αναδρομή
Ολυμπιακή εκεχειρία
Το αγώνισμα του δρόμου
Χρονολόγηση & Ολυμπιάδες
Γλωσσάρι