Χρονολόγιο αγωνισμάτων

Από το 776 π.Χ. και ως την 13 Ολυμπιάδα (728 π.Χ) ο αγώνας δρόμου σταδίου ήταν το μόνο αγώνισμα στο Ιερό και η διεξαγωγή του κρατούσε μόνο μια ημέρα. Αν και από τις επόμενες Ολυμπιάδες άρχισαν να προστίθενται σιγά σιγά νέα αγωνίσματα, ο αγώνας δρόμου παρέμεινε το κύριο αγώνισμα της Ολυμπίας και ο νικητής σε αυτό έδινε στο τέλος το όνομά του σε κάθε Ολυμπιάδα.

Η εισαγωγή των υπολοίπων αγωνισμάτων ακολούθησε την ακόλουθη σειρά:

 • 1 Ολυμπιάδα (776 π.Χ.) αγών δρόμου σταδίου μοναδικό αγώνισμα μέχρι και την 13η.
 • 14η Ολυμπιάδα (724 π.Χ.) δίαυλος.
 • 15η Ολυμπιάδα (720 π.Χ.) δόλιχος.
 • 18η Ολυμπιάδα (708 π.Χ.) πένταθλο και πάλη.
 • 23η Ολυμπιάδα (688 π.Χ.) πυγμή.
 • 25η Ολυμπιάδα (680 π.Χ.) τέθριππο.
 • 33η Ολυμπιάδα (648 π.Χ.) αγώνας ίππου κέλητος και παγκράτιο.
 • 37η Ολυμπιάδα (632 π.Χ.) δρόμος και πάλη παίδων.
 • 38η Ολυμπιάδα (628 π.Χ.) πένταθλο παίδων [μόνο σ' αυτήν την Ολυμπιάδα].
 • 41η Ολυμπιάδα (616 π.Χ.) πυγμή παίδων.
 • 65η Ολυμπιάδα (520 π.Χ.) οπλίτης δρόμος.
 • 70ή Ολυμπιάδα (500 π.Χ.) απήνη [καταργήθηκε στην 84η Ολυμπιάδα].
 • 93η Ολυμπιάδα (408 π.Χ.) συνωρίς.
 • 96η Ολυμπιάδα (396 π.Χ.) αγώνας σαλπιγκτών και κηρύκων.
 • 99η Ολυμπιάδα (384 π.Χ.) τέθριππο με πώλους.
 • 128η Ολυμπιάδα (268 π.Χ.) συνωρίς με πώλους.
 • 131η Ολυμπιάδα (256 π.Χ.) αγώνας πώλου κέλητος.
 • 145η Ολυμπιάδα (200 π.Χ.) παγκράτιο παίδων.

Με την αύξηση του αριθμού των αγωνισμάτων -κατά τα κλασικά χρόνια είχαν φτάσει τα 18- αυξήθηκε διαδοχικά και η διάρκεια των αγώνων από μια μέρα, που ήταν αρχικά σε πέντε μέρες.

11 Ιουλίου 396 π.χ.
Αρχαίο ημερολόγιο & αγώνες
Επαθλα, βραβεία
Χρονολόγιο αγωνισμάτων
Ιστορική αναδρομή
Ολυμπιακή εκεχειρία
Το αγώνισμα του δρόμου
Χρονολόγηση & Ολυμπιάδες
Γλωσσάρι